Loading posts...

کتاب The Art of Network Architecture شرکت Cisco

زمان مطالعه : ۲ دقیقه کتاب The Art of Network Architecture اواین کتابی است که نیازها تجارت را به صورت تخصصی و متمرکز در زمینه ی معماری پوشش می دهد.دو معمار برجسته شبکه سازمانی Russ White و Denise Donohue نویسنده این کتاب هستند که توسط شرکت Cisco منتشر شده است.

ادامه مطلب