Loading posts...

کتاب Exam Ref AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

زمان مطالعه : < 1 دقیقه کتاب Exam Ref AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals برای سنجش میزان سطح دانش ، ارائه خدمات و پیاده سازی سرویس Microsoft Azure طراحی شده است که به عنوان یک گام در ارائه سرویس های ابری توسط شرکت ماکروسافت می توان از آن نام برد.

ادامه مطلب